PRIMARIA COMUNEI GARDA DE SUS

Judetul Alba

Alocatia de sustinere a familiei se acorda conform Legii 277/2010

Alocatia de sustinere a familiei se acorda conform Legii 277/2010
   
    Pot beneficia de acest drept familiile si persoanele singure care au domiciliul/resedinta in Comuna Garda de Sus cu venituri reduse, care au in crestere si/sau ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani.
    In vederea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei, solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    - venitul mediu net lunar pe membru de familie sa nu depaseasca 530 de lei;
    - copiii de varsta scolara sa frecventeze cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii;
    - sa nu detina bunuri aflate in lista de bunuri care nu sunt considerate de stricta necesitate;
    - depunerea trimestriala a Cererii si declaratiei pe propriei raspundere asupra componentei si veniturilor familiei.
   
    Cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei se stabileste in functie de venitul familiei si situatia acesteia (familie monoparentala sau familie formata din sot, sotie si copiii lor).
   
    Transe de Venituri - - - - - - - Numar copii in familie - - - - - Familia cu 2 parinti - - - - - -Familia cu un parinte
   
    0 - 200 lei/membru - - - - - - - - - - - - 1 copil - - - - - - - - - - - - - - - - 82 lei - - - - - - - - - - - - - - - 107 lei
    0 - 200 lei/membru - - - - - - - - - - - - 2 copii - - - - - - - - - - - - - - - - 164 lei - - - - - - - - - - - - - - 214 lei
    0 - 200 lei/membru - - - - - - - - - - - - 3 copii - - - - - - - - - - - - - - - - 246 lei - - - - - - - - - - - - - - 321 lei
    0 - 200 lei/membru - - - - - - - - - - - - 4 si mai multi copii - - - - - - - 328 lei - - - - - - - - - - - - - - 428 lei
    ___________________________________________________________________________________
   
    201 lei - 530 lei/membru - - - - - - - - 1 copil - - - - - - - - - - - - - - - - 75 lei - - - - - - - - - - - - - - - 102 lei
    201 lei - 530 lei/membru - - - - - - - - 2 copii - - - - - - - - - - - - - - - - 150 lei - - - - - - - - - - - - - - 204 lei
    201 lei - 530 lei/membru - - - - - - - - 3 copii - - - - - - - - - - - - - - - - 225 lei - - - - - - - - - - - - - - 306 lei
    201 lei - 530 lei/membru - - - - - - - - 4 si mai multi copii - - - - - - - 300 lei - - - - - - - - - - - - - - 408 lei
   
    Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social / ajutorului pentru incalzirea locuintei / alocatiei pentru sustinerea familiei
   
    Bunuri imobile
    1. Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti:
    2. Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala
   
    Bunuri mobile*
    1. Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
    2. Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
    3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
    4. Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii,,
    5. Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
    6. Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
    7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
    (*)Aflate in stare de functionare
   
    Depozite bancare
    1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu exceptia dobanzii.
   
    Terenuri /animale si/sau pasari
    1. Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
   
    NOTA: Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului social / ajutorului pentru incalzirea locuintei / alocatiei pentru sustinerea familiei.
   

» Cerere ASF - Cerere Alocatie pentru Sustinerea Familiei