PRIMARIA COMUNEI GARDA DE SUS

Judetul Alba

Ajutorul social/venitul minim garantat se acorda conform Legii 416/2001

Ajutorul social/venitul minim garantat se acorda conform Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
    De venitul minim garantat beneficiaza persoanele singure si familiile fara venituri sau cu venituri care se situeaza sub cuantumul sumelor stabilite ca si ajutor social (vezi mai jos). Pentru a beneficia de acest drept, persoanele trebuie sa depuna actele la primaria in a carei raza au domiciliul / resedinta. In cazul comunei noastre actele se depun la sediul Primariei Comunei Garda de Sus.
    Sumele care se acorda ca si ajutor social in functie de numarul membrilor de familie, in anul 2020, sunt urmatoarele:
    1 persoana - 142 lei
    2 persoane - 255 lei
    3 persoane - 357 lei
    4 persoane - 442 lei
    5 persoane - 527 lei
    Pentru fiecare membru in plus, peste numarul de 5 persoane, se adauga cate 37 lei.
    Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute mai sus si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fisa de calcul.
    Cele declarate de catre solicitant se verifica, la locuinta acestuia, printr-o ancheta sociala realizata de catre personalul Compartimentului de Asistenta Sociala. Dreptul la ajutor social se stabileste prin dispozitie a primarului incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
    Ajutorul social precum si drepturile de asigurari sociale de sanatate se platesc de catre A.J.P.I.S Alba. Persoanele beneficiare de ajutor social au urmatoarele obligatii:
    - efectuarea lunara a orelor de munca in folosul comunitatii, conform cuantumului ajutorului social.
    - prezentarea trimestriala a adeverintei eliberate de AJOFM
    - depunerea trimestriala a Cererii si declaratiei pe propriei raspundere asupra componentei si veniturilor familiei
    - depunerea anuala a adeverintei privind terenurile intravilane si extravilane detinute de famile
    - sa nu detina bunuri aflate in lista de bunuri care nu sunt considerate de stricta necesitate:
   
    Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social / ajutorului pentru incalzirea locuintei / alocatiei pentru sustinerea familiei
   
    Bunuri imobile
    1. Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
    2. Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala
   
    Bunuri mobile*
    1. Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
    2. Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
    3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
    4. Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
    5. Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
    6. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
    (*)Aflate in stare de functionare
   
    Depozite bancare
    1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
    Terenuri /animale si/sau pasari
    1. Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
   
   
    NOTA: Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului social / ajutorului pentrui incalzirea locuintei / alocatiei pentru sustinerea familiei.

» Cerere_asistenta_sociala - Cerere ajutor social