PRIMARIA COMUNEI GARDA DE SUS

Judetul Alba

Actualizare PUG 2016-2025

Anunt public privind actualizarea si revizuirea Planului Urbanistic General al comunei Girda de Sus, a Regulamentului Local de Urbanism aferent si a Strategiei de Dezvoltare a comunei Girda de Sus pentru perioada 2016-2025

>

Primaria comunei Girda de Sus anunta locuitorii sai asupra demararii pocesului de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Girda de Sus, a Regulamentului Local de Urbanism aferent si a Strategiei de Dezvoltare a comunei Girda de Sus pentru perioada 2016-2025. Strategia de dezvoltare a comunei este realizata in contextul pregatirii unui nou ciclu strategic si de programare a fondurilor europene pentru perioada 2014 - 2020.

In aceasta etapa de elaborare, proiectantul SC Capitel Proiect SRL adreseaza locuitorilor comunei Garda de Sus rugamintea de a participa la acest demers prin completarea unui chestionar anonim care vizeaza identificarea problemelor existente si centralizarea propunerilor de dezvoltare ale locuitorilor comunei. Raportul sociologic care va rezulta din analiza opiniilor locuitorilor va putea fi consultat online la sfarsitul lunii martie pe site-ul primariei. De asemenea, rezultatele vor fi prezentate public in cadrul unor intalniri de discutii cu toti cei interesati. Chestionarul poate fi descarcat de aici si va fi transmis doamnei Simona Braniste, sociolog, simonabraniste@yahoo.com sau poate fi solicitat de la secretariatul primariei.

» Anunt Girda de Sus - Anunt public privind actualizarea si revizuirea Planului Urbanistic General al comunei Girda de Sus, a Regulamentului Local de Urbanism aferent si a Strategiei de Dezvoltare a comunei Girda de Sus pentru perioada 2016-2025
» Chestionar Girda de Sus - Chestionar pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei girda de Sus pentru perioada 2016-2025